Mae Merched y Loteri, Tremadog yn cael cerdyn post am ddim – Diolch iddynt! Mae Grant Cronfa’r Loteri wedi ariannu gwaith atgyweirio Capel Gradd I Peniel, Tremadog, felly tarwch heibio Spar Tremadog nawr i gael eich cerdyn am ddim! Diolch am brynu tocynnau’r Loteri!

Pecyn o 5 cardiau- £4.00 ar gael nawr!

addoldaicymru.cymru/siop/

Darllenwch mwy am y gwaith hyd yma

addoldaicymru.cymru/peniel/