Ffilmiau Digidol

Sganio Laser

 

Laser scanning

 

peniel copy

Peniel Chapel 

Mae sganio laser yn galluogi casglu data 3D yn gyflym, yn fwy manwl gyda chywirdeb o filimetr. Mae’r broses yn golygu gosod scanner laser ar y treipod agosaf at y man i’w sganio. Mae’r scaner yn tanio’r laser a thrwy nodi’r amser mae’n ei gymryd iddo adlewyrchu’n ôl o’r gwrthrych  gellir mesur y pellter. Mae’r scanner yn recordio popeth o fewn ei faes gweld ac wrth iddo ‘weld’ y man o’i amgylch mae darlun cyflawn o’r gofod 3D yn cael ei greu. Mae’r data a gesglir yn cael ei adnabod fel pwynt cwmwl ac yn cynnwys gwybodaeth ar filiynau lawer o bwyntiau. Gellir dadansoddi’r data yma i echdynnu gwybodaeth werthfawr a’i ddefnyddio i greu amrywiaeth o gynhyrchion o gynlluniau, toriadau, drychiadau ac animeiddio.

Mae sganio laser y capeli gan y Comisiwn Brenhinol a Phrifysgol Aberystwyth yn rhoi cofnod manwl a chywir o’r adeiladau yn 2014 ac meant wedi eu harchifo ar gyfer cenedlaethau i ddod y tu mewn i Record Henebion Cenedlaethol Cymru. Nid yw’r ‘hedfan drwodd’ ond un o’r cynhyrchion rhithiol a greuwyd; yn bwysicach fydd y defnydd o’r data i hyrwyddo rheolaeth a chadwraeth adeiladau yn y dyfodol

 

Animeiddiad

Hedfan Trwodd