Cyngor i Gynulleidfaoedd a Pherchnogion Capeli

Mae’r Ymddiriedolaeth o’r farn fod pob capel yn bwysig, nid yn unig i gynlleidfaoedd unigol a pherchnogion capeli ond hefyd i gymunedau eangach ac i’r genedl Gymreig yn gyfan gwbl.

Gwneir gwahaniaeth mawr gan fesurau bychain ar gyfer diogelu asedau cenedlaethol. Nod yr Ymddiriedolaeth yw darparu arweiniad a fydd yn cynorthwyo cynulleidfaoedd a pherchnogion capeli i wneud newidiadau cadarnhaol i hyrwyddo ac annog pobl i ddiogelu a gwerthfawrogi eu capeli, waeth bynnag y defnydd y gwneir ohonynt – boed hynny eu diben gwreiddiol ai peidio – ac i roi cyngor ar egwyddorion cadwraeth.

Darllen mwy am egwyddorion cadwraeth

Cysylltiadau Enwadol

Ble i gael cymorth

Gwneud Newidiadau a Chynnal a Chadw

Grantiau ac Ariannu

Cwestiynau Cyffredin