Yn dilyn dwy newyddlen 2019, roedd 2020 yn flwyddyn ddistaw mewn
cymaint o wahanol ffyrdd. Ond – rydyn ni
‘Yma o Hyd’! Dymunwn blwyddyn newydd dda i
chi i gyd.
Diolch am eich cefnogaeth
– fe’i gwerthfawrogir
yn fawr.

Newyddlen 2021