Dod yn gyfaill

October 1, 20205:57 pmOctober 1, 2020 6:07 pmLeave a Comment

Os nad ydych eisoes wedi gwneud, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn ymuno â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich tanysgrifiad yn rhoi cyfraniad bach ond defnyddiol iawn a ddefnyddir i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth. Bydd eich aelodaeth yn ein helpu hefyd i ddangos bod gan yr Ymddiriedolaeth gefnogwyr ledled Cymru a thu hwnt. Mae aelodaeth […]

View

Mae Merched y Loteri, Tremadog

October 2, 202010:12 amOctober 2, 2020 10:22 am

Mae Merched y Loteri, Tremadog yn cael cerdyn post am ddim – Diolch iddynt! Mae Grant Cronfa’r Loteri wedi ariannu gwaith atgyweirio Capel Gradd I Peniel, Tremadog, felly tarwch heibio Spar Tremadog nawr i gael eich cerdyn am ddim! Diolch am brynu tocynnau’r Loteri! Pecyn o 5 cardiau- £4.00 ar gael nawr! addoldaicymru.cymru/siop/ Darllenwch mwy […]

View

Prosiect Beili Du- Rhaglen ARWAIN

October 2, 202010:06 amFebruary 25, 2021 3:14 pm

Bu’r Ymddiriedolaeth yn llwyddiannus yn ei chais am grant bach gan y rhaglen ARWAIN i fwrw golwg ar sut y byddai’n bosib i ni ddatblygu’r adeilad mewn ffordd sensitif, gan ddarparu dehongliad dwyieithog o’i hanes a’i bensaernïaeth. Apwyntiwyd Griffiths Heritage Consultancy Ltd gennym i ymgymryd â’r astudiaeth ddichonoldeb. Roedd yr opsiynau a ddatblygwyd yn seiliedig […]

View

Hen Dŷ Cwrdd Trecynon Drysau Agored 2014

October 1, 20207:08 pm

Exhibition and talk by Stephen Hughes, (Director Projects and Fundraising RCAHMW) “Chapels: The National Architecture of Wales”.    

View

Diwrnod Treftadaeth Cymunedol ym Methania

October 1, 20207:06 pmApril 2, 2021 7:16 am

Diwrnod Treftadaeth Cymunedol ym Methania Maesteg gyda CBHC 23 Gorffennaf 2014

View

Diwrnod Treftadaeth Cymunedol ym Llwynrhydowen

October 1, 20207:05 pmApril 2, 2021 7:16 am

Diwrnod Treftadaeth Cymunedol ym Llwynrhydowen gyda CBHC 26 Mehefin 2014

View

Diwrnod Treftadaeth Cymunedol ym Mheniel Tremadog

October 1, 20207:04 pmApril 2, 2021 7:17 am

Diwrnod Treftadaeth Cymunedol ym Mheniel Tremadog 10fed Gorffennaf 2014 gyda CBHC  

View

Ail agor Yr Hen Gapel gyda Huw Edwards

October 1, 20207:01 pm

Am ddiwrnod gwych yn Yr Hen Gapel gyda Huw Edwards ! Diolch yn fawr iawn i bawb a’n helpodd ni Ffotograffiaeth trwy garedigrwydd Betsan Haf Evans [email protected] www.celfcalon.co.uk

View

Diwrnod Agored-Yr Hen Gapel

October 1, 20206:59 pmLeave a Comment

11.00 -15.00 Yr Hen Gapel Llwynrhydowen Gwener 10 Gorffennaf

View

Capel Gwynfil- Prynhawn agored

October 1, 20206:57 pm

Prynhawn Agored Croeso Cynnes i Bawb! Mae Capel Gwynfil – un o’r capeli pwysicaf yn hanes Anghydffurfi aeth yng Nghymru oherwydd ei gysylltiad â Daniel Rowland – yn 200 oed eleni. Dydd Sadwrn 29 Awst, 2–5 y.h.

View

Drysau Agored

October 1, 20206:55 pm

Bydd Yr Hen Gapel yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 5 Medi 2015 o 12.00 p.m. tan 4.00 p.m. Bydd hyn yn gyfle i ymwelwyr weld y Capel yn ei newydd wedd. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II* hwn wedi ei atgyweirio a’i wella ac yn barod ar gyfer cyfnod newydd yn ei fywyd, fel […]

View