Ein Noddwyr

HE 11-9-14 copyHuw Edwards

Mae Huw Edwards yn newyddiadurwr a darlledwr sydd wedi ennill nifer o wobrau BAFTA. Mae’n gyflwynydd rhaglen ‘News at Ten’ y BBC, y rhaglen newyddion fwyaf poblogaidd ym Mhrydain, ac yn cyfuno ei waith stiwdio gyda chyflwyno adroddiadau newyddiadurol o bedwar ban byd. Mae ei gyfres BBC, ‘The Story of Wales’ y rhaglen deledu gyntaf i adrodd hanes Cymru am bum mlynedd ar hugain, wedi ennill sawl wobr. Mae’n un o Is-lywyddion Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi ac yn awdur dau lyfr ar y traddodiad Anghydffurfiol Cymreig, sef ‘Capeli Llanelli: Our Rich Heritage’ (2009) a ‘City Mission: the story of London’s Welsh Chapels’ (2014).

 

Anthony Jones

Mae’r Athro Anthony Jones CBE  yn adnabyddus yn rhyngwladol fel gweinyddwr y celfyddydau, darlledwr, awdur, a hanesydd. Yn enedigol o Aberpennar, a’i deulu yn hanu o Fôn, yn ystod ei yrfa bu’n Gyfarwyddwr Ysgol Gelf Glasgow, Rheithor Coleg Celf Brenhinol, Llundain, ac yn Llywydd, ac yna yn Ganghellor, yr Art Institute of Chicago. Mae’n Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Cymru, ac wedi derbyn chwe Doethuriaeth er anrhydedd. Mae’n awdurdod cydnabyddedig ar ddatblygu celf, dylunio a phensaernïaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif. Fel bachgen ysgol ysgrifennodd Chapel Architecture in the Merthyr Valley, ac yn 1984 cyhoeddwyd yr astudiaeth arloesol Welsh Chapels (Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd), a ailgyhoeddwyd yn ddiweddarach ar ffurf estynedig yn 1996 (Alan Sutton, Stroud), ac fe luniodd yr arddangosfa Capeli Cymru yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Yn 1995, cyflwynodd ddwy raglen deledu ar gyfer ITV, ‘On the Chapel Trai’l. Ymddeolodd yn 2012, ond mae ar hyn o bryd yn gwasanaethu fel Llywydd Interim y Kansas City Art Institute.