Dewch yn Gyfaill

Os nad ydych eisoes wedi gwneud, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn ymuno â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich aelodaeth yn ein helpu hefyd i ddangos bod gan yr Ymddiriedolaeth gefnogwyr ledled Cymru a thu hwnt. Mae aelodaeth yn agored i bawb ac yn costio £10 y flwyddyn.

PayPal

PayPal; cliciwch y botwm isod a thalwch eich tâl aelodaeth o £10. Debydir y swm yma yn flynyddol o’ch cyfrif, hyd nes i chi ein hysbysu yn wahanol.

Enw | Name
Cyfeiriad | Address


Rydym bob tro wrth ein bodd i glywed gennych!