Amdanom ni

Elusen yw Addoldai Cymru a sefydlwyd i gymryd meddiant a gofalu am ddetholiad o gapeli diddefnydd sydd o arwyddocâd hanesyddol a/neu bensaernïol yn hanes codi capeli ac Anghydffurfiaeth yng Nghymru, capeli sydd yn ogystal yn werthfawr i’w cymunedau lleol. Ein nod yw gwarchod a datblygu yr enghreifftiau yma o gapeli Cymru mewn modd sensitif, ac ar hyn o bryd rydym yn berchen ar ddeg capel o enwadau amrywiol ar hyd a lled y wlad. Rheolir yr elusen gan dîm bach o staff ac ymddiriedolwyr, ac mae eu gweledigaeth hwy’n dibynnu ar ewyllys da cymunedau lleol a chyrff eraill sydd â diddordeb mewn hanes a chadwraeth. Ein nod yw adrodd hanes capeli Cymru o’u dechreuadau di-nod i’w sefyllfa bresennol, lle cânt eu disgrifio fel “pensaernïaeth genedlaethol Cymru”, gan warchod eu hetifeddiaeth bwysig er budd y cenedlaethau a ddaw.

Mae arnom angen eich cefnogaeth!

Rydym yn berchen ar ddeg capel diddefnydd o enwadau gwahanol dros Gymru gyfan, ac mae angen gwaith atgyweirio sylweddol ar nifer ohonynt. Rydym yn parhau i weithio i sicrhau’r cyllid sydd ei angen ar gyfer atgyweirio a datblygu pob un o’n hadeiladau, gan ddod o hyd i ddefnydd newydd ar eu cyfer, a’u dychwelyd at galon ddiwylliannol eu cymunedau.  Rydym yn dibynnu ar ewyllys da cymunedau lleol er mwyn cyflawni ein hamcanion. Rydym angen eich cymorth, nid yn unig i geisio sicrhau’r cyllid angenrheidiol a dod o hyd i ddefnydd newydd, ond hefyd i adrodd hanes yr adeiladau rhyfeddol hyn.

Os nad ydych wedi’i wneud eisoes, ymunwch â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich tanysgrifiad yn rhoi cyfraniad bach ond defnyddiol iawn a ddefnyddir i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth. Mae aelodaeth yn agored i bawb ac yn costio £10 y flwyddyn.