Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Mae gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru rôl genedlaethol flaenllaw o ran datblygu a hyrwyddo dealltwriaeth o dreftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru, fel cychwynnwr, curadur a chyflenwr gwybodaeth awdurdodol i wneuthurwyr penderfyniadau unigol a chorfforaethol, a rhai’r llywodraeth, ac i ymchwilwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Addoldai Cymru

Elusen yw Addoldai Cymru a sefydlwyd i gymryd meddiant a gofalu am ddetholiad o gapeli di-ddefnydd sydd o arwyddocâd hanesyddol a/neu bensaernïol yn hanes codi capeli ac Anghydffurfiaeth yng Nghymru, ac sy’n werthfawr i’w cymunedau lleol.